Erhversrengøring


Green umbrella ApS udfører alt indenfor erhvervsrengøring.¤ Kontor rengøring

¤ Skole rengøring

¤ Børnehaver og vuggestue rengøring ( vi ser skidtet i børnehøjde)

¤ Trappevask

¤ Rengøring efter håndværkere

¤ Flyttelejligheder

¤ Vinduespolering

¤ Byggeplads rengøring, skurvogne, oprydning etc.

¤ Tandlæge rengøring ( efter NIR )

¤ Lægehuse ( efter NIR )

¤ Hovedrengøring

¤ Er noget ikke på listen, kan vi helt sikkert løse det alligevel. Kontakt os endelig.

Rengøring efter NIR 

(Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer) 


Når vi rengører hos bl.a. Tandlæger, lægehuse o.lign. lokationer, sker det altid efter NIR metoden, så der aldrig er tvivl om kvaliteten.


Link. Hygiejne.ssi,NIRtandklinikker:

Der skal anvendes rene klude, mopper mv. og rent vand tilsat rengøringsmiddel. Ved rengøring af units og omgivelser gælder dette for hvert unitområde89.
Følgende metoder anvendes til rengøring (se tabel 6. Kategorisering og krav til hygiejne af lokaler, afsnit 14.13.3):
• Våd rengøring med ren klud eller børste og rent vand tilsat rengøringsmiddel med mekanisk
bearbejdning af overfladen og eftertørring med ren klud (metode 4)
• Fugtig overtørring med ren klud og rent vand tilsat rengøringsmiddel med mekanisk
bearbejdning af overfladen (metode 3)
• Støvsugning med hepafilter (metode 1) (må ikke anvendes i lokaler med hygiejneniveau 5
og 4. Dog må ventilationsriste - uanset rumplacering - støvsuges med hepafilter, hvis der
efterfølgende udføres fugtig overtørring i lokalet)89.
Efter rengøring skal overflader fremstå synligt rene og uden løst støv og snavs89